Najnowsze wydarzenia

Jasełka

Szlachetna Paczka

product

Mikołajki

Krótko o szkole

image

W roku 2004 placówka została decyzją władz Gminy Rejowiec Fabryczny zamknięta, z tym nie mogli pogodzić się mieszkańcy wsi. Wówczas w tym samym roku powstała Niepubliczna Szkoła Podstawowa. Organem załozycielskim zostało Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Wsi Kanie, które założono 17 lutego 2004 roku, aby ratować szkołę. Dzięki staraniom radnych z Kaniego: p. Bogusławie Rechul i p. Mirosława Maziarza dzieci od lat 6 mają możliwość nauki we własnej wsi.Szkołą w latach 2004-2008 zarządzała Dyrektor mgr. Danuta Żłobicka, od lutego 2008 roku zarządzała mgr Teresa Mucha natomiast od 1 lipca 2008 zarządza nowa Dyrektor mgr Renata Sobkowicz. W pierwszym roku działalności NSP do szkoły uczęszczało 27 dzieci.